Home » Các dịch vụ » Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

1. Tư vấn sự phù hợp các yêu cầu của Nhà đầu tư với quy định pháp luật Việt Nam;

2. Tư vấn lựa chọn, đánh giá tính pháp lý địa điểm thực hiện dự án;

3. Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư, phương thức góp vốn, phân chia lợi nhuận;

4. Tư vấn, tham gia đàm phán với các đối tác của Nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án;

5. Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

6. Tư vấn cho Nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh sau này tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dự án chung cư Sunshine Garden