Home » Các dịch vụ » Lĩnh vực dân sự

Lĩnh vực dân sự

Trong cuộc sống các nhu cầu về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự rất nhiều. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm khi thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực dân sự chủ yếu về các vấn đề như:

– Hợp đồng dân sự: Soạn thảo các loại hợp đồng (vay nợ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ, thuê nhà, mua bán nhà)

– Đòi nợ Tư vấn cách giải quyết đòi nợ, tư vấn thủ tục khởi kiện tại toà án để đòi nợ, soạn thảo đơn khởi kiện

– Thừa kế: Soạn thảo chúc thư, biên bản phân chia tài sản là di sản thừa kế. Tư vấn thủ tục và soạn thảo đơn khởi kiệngửi toà án yêu cầu chia thừa kế.

– Bồi thường thiệt hại: Tư vấn về các yêu cầu đòi bồi thường từ hợp đồng và ngoài hợp đồng. Tư vấn và hướng dẫn làm đơn gửi toà án kiện đòi bồi thường dân sự.

– Đại diện cho đương sự tham gia giải quyết các vụ kiện dân sự tại toà án với tư cách người đại diện theo uỷ quyền.

– Cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân và tổ chức trong các vụ án dân sự tại Toà án nhân dân các cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dự án chung cư Sunshine Garden