Home » Các dịch vụ » Lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực đất đai

Đây cũng là mảng chủ yếu và quan trọng trong lĩnh vực dân sự và chúng tôi cũng có nhiều yêu cầu về tư vấn trong lĩnh vực này. Cụ thể là các yêu cầu:

• Xem xét giấy tờ về chuyển nhượng nhà đất.

• Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh, hợp đồng đổi đất

• Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

• Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến thuế và nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ sang tên.

• Làm chứng cho các bên mua bán giao tiền, tài sản.

• Tư vấn các thủ tục về giấy tờ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, thay đổi, bổ sung tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

• Hoàn tất các thủ tục liên quan chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dự án chung cư Sunshine Garden