Home » Các dịch vụ » Lĩnh vực doanh nghiệp

Lĩnh vực doanh nghiệp

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp; Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh; Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

2. Tư vấn về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp;

3. Tư vấn về các Hợp đồng giao dịch với đối tác của doanh nghiệp;

4. Tư vấn về pháp luật lao động, nội quy, quy chế lao động;

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

6. Tư vấn, thu hồi các khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dự án chung cư Sunshine Garden